Przejdź do treści » TUS - na rzecz równości społecznej
Od stycznia cieszymy się nową odsłoną wyszukiwarki www.niepelnosprawnik.pl. Wejdź na stronę i znajdź dostępny obiekt pod kątem różnego rodzaju niepełnosprawności. Jedyna taka wyszukiwarka w Polsce!
Od września ruszamy z warsztatami dla uczniów i uczennic warszawskich szkół podstawowych i liceów w ramach projektu „Niepełnosprawni? A kto to?”. Podczas warsztatów dzieci i młodzież spotykają się z osobami z różnymi typami niepełnosprawności, mają okazję do zadawania pytań, pracujemy nad zasadami savoir vivre w kontakcie z osobą z niepełnosprawnością. Jeśli chcesz nas zaprosić do szkoły, w której pracujesz lub w której uczą się twoje dzieci – napisz na adres agata.sawka[at]tus.org.pl.
Agenda 50. Pomagamy wdrażać Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Tworzymy lokalne polityki w 5 regionach na Białorusi. Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej.
Pełnoprawni Niepełnosprawni. Pokazujemy polskie i białoruskie medialne kampanie antydyskryminacyjne. Wszystkie kampanie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych i głuchych – mają audiodeskrypcję oraz napisy.

Teksty / Publikacje Fundacji TUS / „22 kroki do strategii” z załącznikami

Wiele samorządów ma trudności w tworzeniu dokumentów strategicznych z zakresu polityki społecznej, a jednocześnie samorządy otrzymują niewystarczające wsparcie, by planować swoje działania społeczne. W odpowiedzi na te problemy Fundacja TUS przygotowała tę publikację.

22 kroki do strategii to narzędzie planowania powstałe we współpracy z samorządami, które podczas pilotażu, w praktyce weryfikowały skuteczność zaproponowanych rozwiązań.

Niniejsza publikacja pokazuje jak w prosty sposób przeprowadzić proces planowania w samorządzie przy udziale organizacji pozarządowych i mieszkańców.

Publikacja

„22 kroki do strategii. Standard tworzenia i aktualizacji dokumentów planistycznych z zakresu polityki społecznej” (plik PDF, 3,11 MB)

Załączniki

Załącznik 1: Analiza formalnej poprawności strategii (plik PDF, 71 KB) Załącznik 2: Informowanie, komunikacja i konsultacje społeczne (plik PDF, 157 KB) Załącznik 3: Kluczowe momenty konsultacji (plik PDF, 64 KB) Załącznik 4: Formularz do zgłaszania uwag dotyczących projektu (plik PDF, 79 KB) Załącznik 5: Wzór zarządzenia (plik PDF, 70 KB) Załącznik 6: Zasady pracy i procedura powoływania zespołu ds. strategii (plik PDF, 92 KB) Załącznik 7: Burza mózgów (plik PDF, 73 KB) Załącznik 8: Tabela - struktura demograficzno-ekonomiczna (plik PDF, 89 KB) Załącznik 9: Źródła danych statystycznych (plik PDF, 41 KB) Załącznik 10: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w kontekście innych dokumentów (plik PDF, 217 KB) Załącznik 11: Platforma pekińska (plik PDF, 1,01 MB) Załącznik 12: Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (plik PDF, 157 KB) Załącznik 13: Deklaracja Madrycka (plik PDF, 126 KB) Załącznik 14: Zasady działania ONZ na rzecz osób starszych (plik PDF, 103 KB) Załącznik 15: Zestawienie zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów szczegółowych (plik PDF, 73 KB) Załącznik 16: Jak budować wskaźniki rezultatów miękkich (plik PDF, 61 KB) Załącznik 17: Program działań (plik PDF, 59 KB) Załącznik 18: Końcowa analiza formalnej poprawności strategii (plik PDF, 65 KB) Załącznik 19: Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania (plik PDF, 79 KB)