Przejdź do treści » TUS - na rzecz równości społecznej
Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.
Chcesz znaleźć dostępne miejsca w Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Kaliszu, Łodzi i innych miejscowościach? Wejdź na stronę www.niepelnosprawnik.pl i znajdź dostępny obiekt dla osób z niepełnosprawnościami. Jedyna taka wyszukiwarka w Polsce!

Działania / Inwestycje dla wszystkich?


Wideo prezentujące projekt

Sprawdzimy jak zrealizowano 200 inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej i czy uwzględniono w nich zasadę równego dostępu i niedyskryminacji. Nikt dotychczas nie badał teatrów, dworców, pociągów czy budynków użyteczności publicznej powstałych lub zakupionych z wykorzystaniem pieniędzy z UE pod względem ich dostępności dla osób niewidomych, głuchych i niepełnosprawnych ruchowo. Efektem audytów będą zalecenia dla realizacji inwestycji w latach 2014-20 oraz przygotowanie grupy osób, która będzie potrafiła jeszcze lepiej i skuteczniej upominać się o prawa osób z niepełnosprawnością. Dodatkowym efektem projektu będzie usunięcie najbardziej rażących utrudnień w inwestycjach powstałych w latach 2007-2013.

Wyjątkowość naszego przedsięwzięcia polega na tym, że współpracują ze sobą organizacje zajmujące się różnymi typami niepełnosprawności za co za tym idzie różnymi potrzebami w zakresie dostępności. Postawiliśmy na kompleksowość działań. Eksperci i ekspertki z Polskiego Związku Głuchych z Łodzi, fundacji Vis Maior i fundacji TUS z Warszawy oraz przedstawiciele islandzkich głuchych wspólnie przygotują narzędzia do prowadzenia audytów, przeszkolą osoby badające dostępność inwestycji i przygotują raport dla polskiego rządu i Komisji Europejskiej.

Inwestycje, które poddamy audytowi zostały wybrane w drodze losowania spośród wszystkich sfinansowanych w ramach programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, regionalnych programów operacyjnych i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Liderem projektu jest Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych a partnerami Vis Maior, TUS i Táknsmiðjan ehf (Islandia). Projekt jest finansowany ze środków funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji realizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Kontakt w sprawie projektu:

PZG – Piotr Kowalski (koordynator projektu), 784020521, piotr.kowalski@pzg.lodz.pl

TUS – Piotr Todys, piotr.todys@tus.org.pl