Przejdź do treści » TUS - na rzecz równości społecznej
Od stycznia cieszymy się nową odsłoną wyszukiwarki www.niepelnosprawnik.pl. Wejdź na stronę i znajdź dostępny obiekt pod kątem różnego rodzaju niepełnosprawności. Jedyna taka wyszukiwarka w Polsce!
Od września ruszamy z warsztatami dla uczniów i uczennic warszawskich szkół podstawowych i liceów w ramach projektu „Niepełnosprawni? A kto to?”. Podczas warsztatów dzieci i młodzież spotykają się z osobami z różnymi typami niepełnosprawności, mają okazję do zadawania pytań, pracujemy nad zasadami savoir vivre w kontakcie z osobą z niepełnosprawnością. Jeśli chcesz nas zaprosić do szkoły, w której pracujesz lub w której uczą się twoje dzieci – napisz na adres agata.sawka[at]tus.org.pl.
Agenda 50. Pomagamy wdrażać Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Tworzymy lokalne polityki w 5 regionach na Białorusi. Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej.
Pełnoprawni Niepełnosprawni. Pokazujemy polskie i białoruskie medialne kampanie antydyskryminacyjne. Wszystkie kampanie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych i głuchych – mają audiodeskrypcję oraz napisy.

Działania / Bliżej dostępności

Szkolenia dla pracowników administracji publicznej z zakresu dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Bliżej dostępności”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego 600 jednostek administracji publicznej w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego.

W ramach projektu min. 1500 pracowników i pracowniczek administracji publicznej wykonujących zadania dotyczące planowania przestrzennego lub procesu inwestycyjno-budowlanego z min. 600 jednostek administracji publicznej weźmie udział w szkoleniach, w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym planowania uniwersalnego. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające ich ukończenie.

Uczestnikom zostanie opłacony 1 nocleg oraz wyżywienie. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu dostanie pakiet szkoleniowy zawierający m.in. długopis, gadżet projektowy, materiały szkoleniowe oraz dostęp do materiałów e-lerningowych. Szkolenia będą prowadzone przez parę trenerów, w tym OzN (Osobę z Niepełnosprawnością). Szkolenia realizowane będą zgodnie z wymogami konkursu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Fundację TUS, Fundację Instytut Rozwoju RegionalnegoSpółdzielnię Socjalną Fado

Kryteria naboru:

 1. Pracownik jednostki administracji publicznej zajmujący się jednym z poniższych obszarów działania:
  • Kadra planowania przestrzennego,
  • Pracownik administracji architektoniczno-budowalnej,
  • Pracownik nadzoru budowlanego,
  • Służby konserwatorskie,
  • Wypełnienie przez uczestnika „Formularza badania potrzeb
 2. Dostarczony na szkolenie wypełniony „Formularz uczestnictwa w projekcie”,
 3. Dostarczone na szkolenie „Potwierdzenie zgłoszenia przez pracodawcę”.

Do projektu może przystąpić maksymalnie pięć osób z każdej jednostki administracji publicznej z czego do udziału w projekcie z jednej jednostki na początek zaprosimy maksymalnie trzy osoby a kolejne dwie mogą zostać wpisane na listę rezerwową. Uczestnikom szkolenia zapewniamy pełne wyżywienie, nocleg oraz materiały szkoleniowe. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Projekt dofinansowany z środków UE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.

Bieżące informacje o projekcie znajdują się na stronie: blizejdostepnosci.pl

Na ewentualne Państwa pytania odpowiedzi udziela Bogdan Banaś:

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.