Przejdź do treści » TUS - na rzecz równości społecznej
Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.
Chcesz znaleźć dostępne miejsca w Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Kaliszu, Łodzi i innych miejscowościach? Wejdź na stronę www.niepelnosprawnik.pl i znajdź dostępny obiekt dla osób z niepełnosprawnościami. Jedyna taka wyszukiwarka w Polsce!

Działania / Bliżej dostępności

Szkolenia dla pracowników administracji publicznej z zakresu dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Bliżej dostępności”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego 600 jednostek administracji publicznej w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego.

W ramach projektu min. 1500 pracowników i pracowniczek administracji publicznej wykonujących zadania dotyczące planowania przestrzennego lub procesu inwestycyjno-budowlanego z min. 600 jednostek administracji publicznej weźmie udział w szkoleniach, w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym planowania uniwersalnego. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające ich ukończenie.

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu dostanie pakiet szkoleniowy zawierający m.in. długopis, gadżet projektowy, materiały szkoleniowe oraz dostęp do materiałów e-lerningowych. Szkolenia będą prowadzone przez parę trenerów, w tym osobę z niepełnosprawnością. Szkolenia realizowane będą zgodnie z wymogami konkursu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Fundację TUS, Fundację Instytut Rozwoju RegionalnegoSpółdzielnię Socjalną Fado

Kryteria naboru:

 1. Pracownik jednostki administracji publicznej zajmujący się jednym z poniższych obszarów działania:
  • Kadra planowania przestrzennego,
  • Pracownik administracji architektoniczno-budowalnej i inni pracownicy zajmujący się procesem inwestycyjno-budowlanym,
  • Pracownik nadzoru budowlanego,
  • Służby konserwatorskie,
  • Wypełnienie przez uczestnika „Formularza badania potrzeb
 2. Dostarczony na szkolenie wypełniony „Formularz uczestnictwa w projekcie”,
 3. Dostarczone na szkolenie „Potwierdzenie zgłoszenia przez pracodawcę”.

Do projektu może przystąpić maksymalnie pięć osób z każdej jednostki administracji publicznej. Uczestnikom szkolenia zapewniamy pełne wyżywienie, nocleg oraz materiały szkoleniowe. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Projekt dofinansowany z środków UE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych. Dofinansowanie projektu ze UE: 1 659 942,63 zł. 

Bieżące informacje o projekcie znajdują się na stronie: blizejdostepnosci.pl

Na ewentualne Państwa pytania odpowiedzi udziela Bogdan Banaś:

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.